top of page
  • Editor

Yenilenebilir enerji sözlüğü

Güncelleme tarihi: 10 May

Yenilenebilir enerji sözlüğü, meraklıları için hap bilgi kaynağı. Aklınıza takılan sorular, yenilenebilir enerji terimleri burada. SolarKonsept...

flamingo girls with solar panels
yenilenebilir enerji sözlüğü

Albedo nedir?

Albedo, bir yüzeyin güneş ışığını yansıtma kapasitesinin bilimsel ölçümüdür. Beyazlık etkisi.


Atmosfer nedir?

Atmosfer, bir gezegen veya gök cismini çevreleyen gaz katmanlarıdır.


Batarya Döngü Ömrü (Battery Cycle Life) nedir?

Yenilenebilir enerjinin en önemli parçalarından biri olan bataryaların 1 tam dolup boşalmasına döngü denir. Verimli şekilde kaç tam döngü sağladığı bataryanın ömrünü belirler.

Aküler için BCL 50-60

Lityum Iyon Piller için BCL 600

Lityum Demir Fosfat için BCL 3500 değeri alınabilir.

Batarya teknolojisi çok hızlı ilerlediği için katalog bilgilerine bakılmalıdır.


BEV nedir?

BEV, bataryalı elektrikli araç demektir. Tamamen elektrikli araç. Temel parçaları lityum pil ve elektrik motorudur. Yakıt tankı ve içten yanmalı motor bulundurmaz.


Biyodizel nedir?

Biyodizel, bitkisel yağlar gibi sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş alternatif yakıttır. Petrol içermez ama bazı durumlarda biyodizel oluşturmak için petrol katılmaktadır.


Biyokütle enerjisi nedir?

Biyokütle, çoğunlukla bitkilerden olmak üzere yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış organizmalardan elde edilen yenilenebilir enerjidir.


Biyosfer nedir?

Biyosfer, dünyada, yaşamın var olduğu katmandır.


Biyoyakıt nedir?

Biyoyakıt, doğrudan organik maddelerden (bitkiler) elde edilen enerji kaynağıdır. Biyodizel, biyoalkoller, biyoetanol, biyometanol biyoyakıtlara örnek gösterilebilir.


Carbon sink nedir?

Saldığından daha fazla karbondioksiti emen ekosisteme Carbon sink denir.


Dalga enerjisi nedir?

Dalga enerjisi, okyanus ve deniz dalgalarının itme gücünden elde edilen elektrik enerjisidir.


Doğalgaz nedir?

Doğalgaz, çoğunluğu metandan oluşan fosil yakıt türüdür.


Elektrik enerjisi nedir?

Levha ya da bakır sargı bir eksen etrafında döndürülürse eksen üzerinde bulunan bakır telin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan bakır telden elektrik enerjisi akmaya başlamasına neden olur. Santrallerde kullanılan jeneratör - türbinler bu görevle çalışırlar.


Elektrik şebekesi nedir?

Elektrik şebekesi, enerjinin santrallerden tüketiciye ulaşmasını sağlayan ağdır. İletim hatları, trafolar ve benzeri elektrik malzemelerinden oluşur.


Emisyon nedir?

Emisyon, serbest bırakmak, çıkarmak, yaymak demektir.


EPC nedir?

Mühendislik, tedarik, kurulum firması.

(Güneş enerji santralleri - sistemleri için bkz: SolarKonsept)


Etanol nedir?

Etanol, çoğunlukla mısır ve şeker kamışından elde edilen alkoldür. Biyoyakıt olarak kullanılır.


Fotovoltaik nedir?

Güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürebilen.


Fosil yakıt nedir?

Petrol, kömür ve doğalgaz. fosil yakıtlar bitki ve hayvanların kalıntılarından oluşmuştur.


Gelgit enerjisi nedir?

Gelgit olayıyla birlikte denizin yükselip alçalmasından kaynaklanan kinetik enerjinin türbinler vasıtasıyla elde edilmiş elektrik enerjisi.


GES nedir?

Güneş enerji santrali. (bkz: GES)


Güneş Enerjisi nedir?

Güneş enerjisi, güneşte bulunan Hidrojenin Helyuma dönüşmesi sırasında oluşan ışıma enerjisidir. Bu ışınların dünyamıza ulaşması ile fotovoltaik paneller tarafından dönüştürüldüğü elektrik enerjisine de güneş enerjisi denir.


Güneş enerjisi kullanım alanları nelerdir?

Güneş enerjisi kullanım alanları; fabrika çatıları, ticari çatılar, müstakil evler, solar carport, güneş enerjili sokak aydınlatması, solar generator, tarım uygulamaları, moda - tasarım uygulamaları vb. dir (bkz. Güneş enerjisi kullanım alanları)


Güneş mimarisi nedir?

Güneş mimarisi, binaların güneş ısısından ve ışınlarından en verimli şekilde yararlanacak şekilde planlanması ve tasarlanmasıdır.


Güneş tarlası nedir?

Birçok güneş panelinden - bazen binlerce güneş panelinden oluşan arazi GES - güneş enerjisi santrali.


Hidroelektrik enerji nedir?

Hidroelektrik enerji, yüksekte biriktirilen suyun bırakılması ya da suyun doğal akışından yararlanarak elde edilen yenilenebilir enerji türüdür. Dünyanın en eski yenilenebilir enerji kaynağı. çok eski çağlardan beri hidroelektrik enerjiden faydalanılmaktadır.


IEA nedir?

Uluslararası Enerji Ajansı


İklim nedir?

İklim, belirli bir yer ve belirli bir zaman aralığında tüm hava koşullarıdır. Nem, sıcaklık, hava basıncı, rüzgar, yağış ortalaması.


İklim değişikliği nedir?

İklim değişikliği, insan etkisiyle karbondioksit, metan gibi sera gazları salınımına bağlı yıllık, iklim - tüm hava unsurlarındaki değişim ve sıcaklık artışıdır.


İklim mültecisi nedir?

İklim mültecisi, iklim değişikliği nedeniyle evini yurdunu terk etmek zorunda kalan kişidir.


Jeneratör nedir?

Mekanik enerjiyi elektriğe çevirmek gibi, bir enerji türünü diğerine çeviren makine.


Jeotermal enerji nedir?

Jeotermal enerji, yerkürenin çeşitli katmanlarındaki ısı enerjisi. (geo-yerküre, termal-ısı).su, buhar ve gazlar sayesinde yüzeye ulaşan enerjidir.


Çatı güneş enerjisi sistemi
çatı ges - solarkonsept

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi, Kyoto protokolünde belirlenmiş, insan faaliyetleri sonucu CO2 dahil çevreye verdiğimiz tüm sera gazlarının CO2 cinsinden miktarıdır.


Karbon vergisi nedir?

Tesislere ve tüketicilere yönelik, sera gazı emisyonlarına bağlı olarak, azaltmaya teşvik eden ek vergi.


Karbon yakalama nedir?

Karbon yakalama, fosil yakıt kullanan tesislerde çıktı olan sera gazının, emici bir bölüme gönderilerek içindeki CO2'nin toplanarak kalan gazların serbest bırakılmasıdır. Bu işlemde yakalanan CO2 yer altında depolanmaktadır.


Karbon salınımı nedir?

Kömür, gaz, petrol gibi fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere insan eliyle karbon bileşiği (CO2) verilmesi.


Kentsel ısı adası nedir?

Kentsel ısı adası, betonlaşma gibi insan faaliyetleri nedeniyle şehirlerin sıcaklığının kırsal alanlara göre önemli ölçüde yüksek olmasıdır.


Kilovat saat nedir?

(kWh) 1.000 watt saate eşit enerji birimi.


Kömür nedir?

Kömür, topraktan çıkarılan koyu katı fosil yakıttır.


Metan nedir?

Metan, doğalgazın temel bileşeni olan kimyasal bileşik.


Monokristal Güneş Paneli nedir?

Monokristal güneş paneli, yüksek verimlilik sağlayan güneş paneli türüdür. Ülkemizde kullanımı yaygındır.


On grid sistem nedir?

On grid sistem, şebekeye bağlı sistemdir. Örneğin evin çatısındaki güneş enerjisi sistemi mahsuplaşma anlaşmasıyla şebekeye bağlanır. Ay sonunda mahsuplaşılır.


Off grid sistem nedir?

Off grid sistem, şebekeden bağımsız sistemdir. Örneğin ev güneş enerjisi sisteminde üretilen enerji lityum pilde depolanarak kullanılır.


Rüzgar nedir?

Dünyanın güneş tarafından eşit olmayan şekilde ısıtılması nedeniyle havanın yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru hareketi.


Rüzgar enerjisi nedir?

Sıcaklık ve basınç farklarından kaynaklanan hava akımlarıyla oluşan rüzgardaki kinetik enerjiden türbinler vasıtasıyla dönüştürülmüş elektrik enerjisi. Yenilenebilir enerji.


Rüzgar çiftliği nedir?

Birçok rüzgar türbininin yerleştiği alan - arazi. RES - rüzgar enerji santrali.


Savunuculuk (advocate) nedir?

Savunuculuk, bir şey lehine davranmak, tartışma yaratmaktır. Ülkemizde yeşil savunuculuğu ile ilgili dernekler topluluklara katılabilirsiniz ya da siz oluşturabilirsiniz.


Sera etkisi nedir?

Gazların güneş ışınının dünya atmosferine girmesine izin verdiği ancak ısının kaçmasını zorlaştırdığı olay.


Sera gazları nedir?

Dünyamızın atmosferinde bulunan ve dünya yüzeyinden yansıyan güneş ışığını emerek ısınmaya neden olan gazlar. CO2, metan, su buharı, ozon...


Solar Carport nedir?

Güneş enerjili otopark.


Solar Jeneratör nedir?

Inverter, lityum pil, priz ve diğer elektriksel ekipmanın bir arada toplanmasıyla oluşturulmuş bir kutu ve bu kutuya ek olarak taşınabilir güneş panelinden oluşan sistem. Genellikle seyahat, karavan ve acil durum yedek enerji kaynağı olarak kullanılır.


Temiz enerji nedir?

Temiz enerji, atmosfer, su ve toprağı kirletmeden elde edilmiş elektrik enerjisidir. Karbon sıfır üretilmiş elektrik enerjisi.


Tuzdan arındırma nedir?

İnsan suyunun dönüşüm tesislerinde tuz ve minerallerinden ayrıştırılarak içme, sulamaya uygun hale getirilmesidir.


Türbin nedir?

Türbin, hava veya su gibi hareketli bir akışkanın enerjisini yakalayan makinedir.


Yenilenebilir enerji nedir?

Yenilenebilir enerji, neredeyse tükenmez enerji kaynaklarından üretilen ve hızlı yenilenen enerjidir. doğal kendiliğinden enerjidir, insan eliyle üretimi durdurulamaz. (bkz: Yenilenebilir enerji kaynakları)


Yenilenemeyen enerji nedir?

Yenilenemeyen enerji, kömür petrol gaz gibi tükenebilen enerji kaynaklarından elde edilen enerjidir. Fosil yakıtlar ve nükleer iki farklı yenilenemeyen kaynaktır.


çatıda güneş panelleri
yenilenebilir enerjiSon Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page