top of page
  • Editor

Yenilenebilir enerji kaynakları

Güncelleme tarihi: 10 May


rüzgar türbinleri, rüzgar çiftliği
yenilenebilir enerji kaynakları


Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, dalga ve gelgit enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.


Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi nedir?

İnsan yaşamı ve modern hayatın devam edebilmesi için enerji sürekliliği hayati önem taşımaktadır. Elektrik enerjisinin olmadığı bir şehirde birkaç ay içinde salgın hastalıklarla karşılaşılabilir. Şehir altyapısı, ısınma, ulaşım gibi normal insani ihtiyaçlarımızın sürekliliği için günümüze kadar baskın şekilde yenilenemez enerji kaynaklarından faydalanıldı. Fakat küresel ısınma, karbon salınımı, çevreye verilen kalıcı zararlar, toplum sağlığına karşı oluşturduğu risk nedeniyle fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kademeli olarak azaltılması ve yenilenebilir enerji ile ikame edilmesi gerekmektedir.


Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir?

Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar (kömür, doğalgaz, petrol vb...) ve nükleerdir.


Yenilenebilir enerji kaynakları:

Hidroelektrik

Dünyanın en eski yenilenebilir enerji kaynağıdır binlerce yıldır insanlık suyun akışından kaynaklanan mekanik enerjiyi kullanmıştır. Hidroelektrik enerji, suyun akışındaki mekanik enerjiyi türbinler vasıtasıyla jeneratöre vererek jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle kullanılır.


Jeotermal enerji

Dünyanın çekirdeğinden gelen ısının kullanılmasıdır. Yeryüzüne kuyular açılarak yeraltındaki, sıcak su, buhar, gazlar elektrik santralinde türbinlerden geçirilerek elektrik enerjisine dönüştürülür. Ayrıca sıcak su ısınma altyapısında kullanılır.


Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisinin kullanımı 7000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Günümüz rüzgar santrallerinde rüzgarın yarattığı mekanik enerjinin kanatları itmesiyle türbin döner ve bu dönme ile rüzgar jeneratöründe elektrik üretilir.


Güneş enerjisi

Günümüz ve geleceğin en önemli enerji kaynağıdır. Son 20 yılda teknolojisi çok gelişti ve kullanıldığı tüm alanlarda kendini kanıtlayan ömür ve verimliliğe sahip oldu. Güneş enerjisi güneşten gelen radyasyon (güneş ışınlarının) fotovoltaik hücrelerde elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle kullanılmaktadır. Diğer bütün yenilenebilir kaynakların kullanımında türbin döndürülerek mekanik enerjiden faydalanılıyordu.


Biyokütle

Bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen organik maddeler (Odun, kanalizasyon, etanol, gübre, bitkisel atıklar, tarım ürünleri...) biyokütle enerji kaynağıdır. Bu organik maddelerin güneşten elde ettikleri enerji çeşitli yöntemlerle yakılarak yeni enerjiye dönüştürülür.


Dalga enerjisi

Okyanus ve deniz dalgalarının itme gücünden ortaya çıkan mekanik enerjiden elde edilen elektrik enerjisidir.


Gelgit enerjisi

Gelgit olayıyla birlikte denizin yükselip alçalmasından kaynaklanan kinetik enerjinin türbinler vasıtasıyla elde edilmiş elektrik enerjisi.çatıda güneş panelleri
güneş enerjisi - solarkonsept

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page